Algemene voorwaarden

Onze verkoopsvoorwaarden zijn de wettelijke voorgeschreven regels.

Alle klachten dienen schriftelijk te worden gedaan binnen de acht dagen na aankoop.

Alle geschillen worden geregeld via de rechtbanken van arrondissement Mechelen

Verwijlintresten na 1 maand, 15% per jaar.

Schadebeding 10% met een minimum van €25.